49/2009 Powołanie osoby Nadzorującej

Zarząd Doradcy24 SA podaje do wiadomości, iż uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dnia 21.12.2009 do Rady Nadzorczej zostały powołane dwie nowe osoby- Pani Joanna Tomkowiak i Pan Bernard Afeltowicz.   Nowi Członkowie Rady Nadzorczej są niezależni tzn. nie są powiązani ze Spółką, jej akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% udziału w kapitale, i jej pracownikami.  …