21/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 12 sierpnia 2019 r. 925 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,330 zł,

- w dniu 13 sierpnia 2019 r. 810 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,330 zł,

- w dniu 14 sierpnia 2019 r. 940 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,330 zł,

- w dniu 16 sierpnia 2019 r. 950 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,310 zł,

Akcje nabyte w dniach 12 sierpnia do 16 sierpnia 2019 r. stanowią 0,097% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,097% głosów na WZA.

Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 79.505 akcji, które stanowią 2,126% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,126% głosów na WZA

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu