22/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 19 sierpnia 2019 r. 1.095 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,330 zł,

- w dniu 20 sierpnia 2019 r. 985 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł,

- w dniu 21 sierpnia 2019 r. 995 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł,

- w dniu 22 sierpnia 2019 r. 1.005 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł,

- w dniu 23 sierpnia 2019 r. 1.020 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł,

Akcje nabyte w dniach 19 - 23 sierpnia 2019 r. stanowią 0,136% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,136% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 84.605 akcji, które stanowią 2,262% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,262% głosów na WZA

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu