49/2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 23 grudnia 2014 roku Pan Wojciech Kaliciak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

 

rezygnacja_z_funkcji_czlonka_rn