17/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 18 grudnia 2013 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w II części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 listopada 2013 roku, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2013 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym NWZA.   Robert Loranc, 171.325.163 głosów (171.325.163 akcji), co stanowiło 82,04% głosów na NWZA i…

34/2013 Uchwalenie nowego Statutu Spółki

W związku z podjęciem w dniu 18 grudnia 2013 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały Nr 3 w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i uchwalenia nowego Statutu Spółki, Emitent w załączeniu przekazuje brzmienie nowego Statutu Spółki.   Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i…

35/2013 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 18 grudnia 2013 roku.

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż podczas II części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., która odbyła się w dniu 18 grudnia 2013 roku do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy dotyczące następujących uchwał:   Uchwała nr 3 w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i uchwalenia nowego Statutu Spółki; Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu…