35/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 29 CZERWCA 2015 r

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 29 CZERWCA 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie 9.00 i odbędzie się w lokalu Centrum Europrofes ul. Rynek 35 we Wrocławiu , IV piętro.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

 

d24_ogloszenie_o_zwza_29_06_2015-1

d24_projekty_uchwal_29_06_2015-3

wza_poa_fiz_29_06_2015-1

wza_poa_inst_29_06_2015-1