2/2020 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

• w dniu 07 stycznia 2020 r. 870 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,334 zł,

• w dniu 08 stycznia 2020 r. 995 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,288 zł,

• w dniu 09 stycznia 2020 r. 1.065 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,304 zł,

• w dniu 10 stycznia 2020 r. 1.090 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,308 zł,

• w dniu 13 stycznia 2020 r. 1.100 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,306 zł,

Akcje nabyte w dniach 7 stycznia 2020 roku a 13 stycznia 2020 roku stanowią 0,137% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,137% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 123.985 akcji, które stanowią 3,315% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 3,315% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu