30/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 28 października 2019 r. 260 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,358 zł,

- w dniu 29 października 2019 r. 210 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,356 zł,

- w dniu 31 października 2019 r. 275 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,354 zł,

- w dniu 04 listopada 2019 r. 275 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,350 zł,

- w dniu 05 listopada 2019 r. 280 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,350 zł,

Akcje nabyte w dniach 28 października do 5 listopada 2019 r. stanowią 0,035% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,035% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 98.015 akcji, które stanowią 2,621% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,621% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu