6/2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r

Zarząd Dr.Finance S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym w dniu 10 stycznia 2020 roku, pierwotny termin publikacji raportu rocznego za 2019 r. został ustalony na dzień 29 maja 2020 roku.

Zarząd Spółki informuje, że raport roczny za 2019 r. zostanie ostatecznie opublikowany w dniu 8 czerwca 2020 roku.

Postawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu