31/2016 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 19 sierpnia 2016 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2016 roku do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy dotyczące następujących uchwał:

Uchwała numer 1/08/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Uchwała Numer 2/08/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała Numer 5/08/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2016 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu