35/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dr.Finance S.A. w dniu 12 października 2020 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. _ „Spółka” przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 12 października 2020 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie…

18/2020 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez NWZA Dr.Finance S.A. w dniu 12 października 2020 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dr.Finance S.A., które odbyło się w dniu 12 października 2020 roku do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy do wszystkich podjętych Uchwał. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

17/2020 Treść uchwał podjętych przez NWZA Dr.Finance S.A. w dniu 12 października 2020 roku

W związku z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DR.FINANCE S.A. zwołanego na dzień 12 października 2020 r., Zarząd DR.FINANCE S.A („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane…