46/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( dalej: Spółka ) informuje, że w dniu 05 października 2016 roku otrzymał od Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, której Prezesem Zarządu jest Przewodniczacy Rady Nadzorczej Spółki Pan Jerzy Dera, a Wiceprezesem Zarządu…