63/2017 Aneks do przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną

Zarząd Spółki Doradcy 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka?) informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 roku spółka zależna POLDEVELOPMENT Sp. z o.o. podpisała z państwem Pawłem i Katarzyną Woźniak aneks do przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Smardzowskiej 46 we Wrocławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/14, AM-14, obręb Wojszyce o powierzchni 1.096 m kw., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym 18/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku.

Zawarty aneks dotyczy zmiany łącznej kwoty zakupu przedmiotowej nieruchomości z 540 tys. zł na kwotę 685 tys. zł oraz ustalenia daty zawarcia warunkowej umowy sprzedaży na dzień 4 stycznia 2018 roku.

Aneks do przedwstępnej umowy został przez Zarząd zakwalifikowany jako informacja poufna, w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR ze względu na znaczną w skali Spółki wartość transakcji oraz wielkość i wartość projektu.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu