4/2022 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 17 lutego 2022 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pana Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu, który informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału i osiągnięciu progu 5,00% ogólnej liczby głosów…

3/2022 Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. _,,Spółka”_ wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 17 lutego 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu pdf_412630