20/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 05 sierpnia 2019 r. 720 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,310 zł,

- w dniu 06 sierpnia 2019 r. 740 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł,

- w dniu 07 sierpnia 2019 r. 760 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł,

- w dniu 08 sierpnia 2019 r. 900 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł,

- w dniu 09 sierpnia 2019 r. 915 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,328 zł,

Akcje nabyte w dniach 05 sierpnia do 9 sierpnia 2019 r. stanowią 0,108% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,108% głosów na WZA.

Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 75.880 akcji, które stanowią 2,029% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,029% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu