35/2013 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 18 grudnia 2013 roku.

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż podczas II części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., która odbyła się w dniu 18 grudnia 2013 roku do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy dotyczące następujących uchwał:

 

  • Uchwała nr 3 w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i uchwalenia nowego Statutu Spółki;
  • Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
  • Uchwała nr 5 w sprawie umocowania Pana Marka Szali do zawierania umów z Członkami Zarządu Spółki.

 

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Loranc – Prezes Zarządu