35/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pana Pawła Woźniaka

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu dnia 23 grudnia 2014 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Doradcy24 S.A. Pana Pawła Woźniaka. Emitent w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia.  …