33/2012 Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 roku.   Osoby reprezentujące spółkę: Robert Loranc – Prezes Zarządu Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”    

32/2012 Podpisanie umowy ze Szkołą Inwestowania Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Doradcy24 SA (Emitent) informuje o zawarciu umowy Strategicznego Partnerstwa ze Szkołą Inwestowania Sp. z o.o. (Szkoła Inwestowania), firmą doradztwa finansowego specjalizującą się w inwestycjach i emeryturach, zajmującą się m.in. edukacją finansową. Umowa została podpisana w dniu 12 listopada 2012 roku. Na mocy w/w umowy Szkoła Inwestowania zapewni odpowiednią frekwencję na bezpłatnych szkoleniach inwestycyjnych…