8/2020 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 15 lipca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dr.Finance S.A. wraz z projektami uchwał Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd Dr.Finance S.A. (‘Spółka’) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 lipca 2020 roku, które rozpocznie się o godz. 11.00, i odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro . W załączeniu treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.drfinance.pl

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu