6/2020 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

• w dniu 12 marca 2020 r. 1.850 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,284 zł,

• w dniu 13 marca 2020 r. 1.890 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,284 zł,

• w dniu 16 marca 2020 r. 745 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,286 zł,

Akcje nabyte w dniach 12 – 16 marca 2020 roku stanowią 0,12% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,12% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 150.000 akcji, które stanowią 4,011% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 4,011%. Spółka tym samym skupiła wszystkie akcje zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu