Doradcy24 czwarty kwartał z rzędu na plusie

Notowana na NewConnect spółka od października do grudnia 2013 r. osiągnęła ze sprzedaży swoich produktów niemal 3,5 mln PLN przychodów netto. Narastająco po czterech kwartałach wyniosły oneprawie 15 mln PLN i jest to wynik o ok. 7% lepszy w stosunku do poziomu z 2012 r. http://inwestycje.pl/new_connect/NewConnect-Doradcy24-czwarty-kwartal-z-rzedu-na-plusie;224926;0.html http://www.ryneknc.pl/zycie-rynku/zycie-spolek/4244-doradcy24-czwarty-kwarta-z-rzdu-na-plusie http://www.newconnector.pl/doradcy24-czwarty-kwartal-z-rzedu-na-plusie http://prnews.pl/inwestycje/doradcy24-czwarty-kwarta-z-rzedu-na-plusie-3060757

9/2015 Jednostkowy raport za IV kwartał 2014 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Woźniak – Prezes Zarządu   raport_iv_kwartal2014_final