33/2016 Korekta zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r

Zarząd Doradcy24 S.A. ("Spółka") informuje o błędnej zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2016 z 13 stycznia 2016 roku, pierwotny termin publikacji raportu za III kwartał 2016 r. został ustalony na dzień 9 listopada 2016 roku.

Zarząd Spółki informuje, że raport za III kwartał 2016 r. zostanie ostatecznie opublikowany w dniu 15 listopada 2016 roku, a nie jak informowano raportem bieżącym nr 32/2016 w dniu 16 listopada 2016 r.

Pozostałe wskazane w harmonogramie daty publikacji raportów okresowych w 2016 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu