23/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 26 sierpnia 2019 r. 865 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,318 zł,

- w dniu 27 sierpnia 2019 r. 750 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,310 zł,

- w dniu 28 sierpnia 2019 r. 750 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,330 zł,

- w dniu 29 sierpnia 2019 r. 755 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,330 zł,

- w dniu 30 sierpnia 2019 r. 810 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,360 zł,

Akcje nabyte w dniach 26 - 30 sierpnia 2019 r. stanowią 0,105% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,105% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 88.535 akcji, które stanowią 2,367% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,367% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu