6/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 25 luty 2019 r. 520 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,44zł,

- w dniu 26 luty 2019 r. 600 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,44 zł,

- w dniu 27 luty 2019 r. 620 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,44 zł,

- w dniu 28 luty 2019 r. 750 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,44 zł,

- w dniu 01 marzec 2019 r. 870 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,44 zł,

Akcje nabyte w dniach 25 luty do 1 marca 2019 r. stanowią 0,090% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,090% głosów na WZA.

Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 36.980 akcji, które stanowią 0,989% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0,989% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu