11/2016 Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 25 kwietnia 2016 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się dnia 25 kwietnia 2016 roku.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
PAWEŁ WOŹNIAK - Prezes Zarządu

 

Tresc-uchwal-NWZA-z-dnia-25-kwietnia-2016