3/2019 Korekta do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 12 stycznia 2019 r.- Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Dr.Finance S.A. nawiązując do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 12 stycznia 2019 r. przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu w temacie skupu akcji własnych.

Przed korektą:

- w dniu 07stycznia 2019 r. 610 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,46 zł,

- w dniu 08 stycznia 2019 r. 620 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,45 zł,

- w dniu 09 stycznia 2019 r. 620 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,45 zł,

- w dniu 10 stycznia 2019 r. 625 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,45 zł,

Akcje nabyte w dniach 7-10 stycznia 2019 r. stanowią 0,066% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,066% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 31.075 akcji, które stanowią 0,831% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0,831% głosów na WZA.

Po korekcie:

- w dniu 07stycznia 2019 r. 610 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,46 zł,

- w dniu 08 stycznia 2019 r. 620 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,45 zł,

- w dniu 09 stycznia 2019 r. 620 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,45 zł,

- w dniu 10 stycznia 2019 r. 625 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,45 zł,

- w dniu 11 stycznia 2019 r. 625 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,45 zł,

Akcje nabyte w dniach 7-11 stycznia 2019 r. stanowią 0,083% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,083% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 31.700 akcji, które stanowią 0,848% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0,848% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu