35/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 11 grudnia 2019 r. 825 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,344 zł,

- w dniu 12 grudnia 2019 r. 895 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł,

- w dniu 13 grudnia 2019 r. 905 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,340 zł,

- w dniu 16 grudnia 2019 r. 915 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,344 zł,

- w dniu 17 grudnia 2019 r. 925 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,340 zł,

- w dniu 18 grudnia 2019 r. 995 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,338 zł,

- w dniu 19 grudnia 2019 r. 845 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,333 zł,

Akcje nabyte w dniach 11 grudnia a 19 grudnia 2019 r. stanowią 0,169% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,169% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 113.500 akcji, które stanowią 3,035% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 3,035% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu