20/2018 Jednostkowy raport za III kwartał 2018 r.

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za III kwartał 2018 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Raport_Dr.Finance_IIIQ_2018_jednostkowy Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Woźniak – Prezes Zarządu