39/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 20 listopad 2015 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 20 listopada 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie 9.00 i odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś w lokalu przy ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu , IX piętro.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

 

d24_ogloszenie_o_nwza_20.11.15_final

pelnomocnictwo_na_nzwa_doradcy24_osoba_fizyczna_20_11_2015 pelnomocnictwo_na_nzwa_doradcy24_osoba_niefizyczna_20_11_2015