3/2012 Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA dnia 10 maja 2012 roku

Raport zawierający listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA dnia 10 maja 2011 roku z określeniem przysługującej liczby akcji i głosów został przekazany do kancelarii niepublicznej DIA-S Urzędu KNF i jest informacją tajną.

 

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Daniel Meniów - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Morawiec - Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych