36/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Gold-Investment Sp. z o.o.

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu dnia 23 grudnia 2014 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Gold-Investment Sp. z o.o.

Emitent w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Woźniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarząduart_69._gold_231220141223