7/2017 Podsumowanie Strategii Rozwoju Spółki za lata 2015-2016

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje podsumowanie Strategii Rozwoju za lata 2015-2016. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Woźniak – Prezes Zarządu Podsumowanie-Strategii-Rozwoju_Doradcy24_lata_2015-2016