22/2017 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 8 listopada 2017 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się w dniu 8 listopada 2017 roku do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy do wszystkich uchwał, za wyjątkiem uchwały nr 6/11/2017 w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu