66/2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku otrzymał od Spółki Polfinance Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, gdzie Pan Paweł Woźniak jest Wiceprezesem Zarządu, Powiadomienie o zawartych transakcjach poza rynkiem regulowanym w ramach umowy cywilnoprawnej, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR ( Powiadomienie )

Zawiadomienia_o_transakcjach_na_akcjach_Doradcy24_SA_przez_osob-.pe+-bowi-i_zarz-ze_Polfinance_27_grudzie+017

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu