16/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 29 listopada 2013 r.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% (z listy rozwijanej)

Treść raportu:
Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 listopada 2013 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym NWZA.

  1. Robert Loranc (Prezes Zarządu Doradcy24 S.A.), 171.325.163 głosów (171.325.163 akcji), co stanowiło 79,42% głosów na NWZA i 45,81% ogólnej liczby głosów.
  2. Bąkowski Dariusz, 37.500.000 głosów (37.500.000 akcji), co stanowiło 17,38% głosów na NWZA i 10,03% ogólnej liczby głosów.

 

Osoby reprezentujące spółkę: Robert Loranc – Prezes Zarządu