7/2020 Jednostkowy raport roczny za 2019 rok

Zarząd Dr.Finance S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za rok 2019.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu