13/2020 Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 15 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Świątek oraz podjęto uchwałę o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Sereja.

Poniżej życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej DR.FINANCE S.A.

Pan Piotr Sereja ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu; Od 1999 r. praktyka w kancelarii r. pr. Edmunda Chruściela, gdzie po uzyskaniu dyplomu (2001 r.) został zatrudniony. W 2002 r. przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego i został przyjęty na aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jako aplikant radcowski we współpracy z kancelariami radców prawnych - Kancelarią Radcy Prawnego Łukasza Krompaszczyka, Kancelarią Radcy Prawnego Edmunda Chruściela oraz Kancelarią Radców Prawnych M. Kuźnicki, S. Pasieka Sp. partnerską - reprezentował klientów w licznych procesach sądowych oraz świadczył pomoc prawną - przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców, uczestnicząc m.in. w obsłudze prawnej oddziału najstarszego nieprzerwanie działającego banku komercyjnego w Polsce oraz spółek z udziałem skarbu państwa. Po złożeniu egzaminu radcowskiego i uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych. Od 2006 r. działalność gospodarcza w formie Kancelarii Radcy Prawnego (praktyka obejmuje: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy, prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz sprawy sądowe). Członek Rady Nadzorczej w ZGK Siechnice sp. z o.o.: w okresie od VIII 2013 do XII 2017.

Pan Piotr Sereja nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Piotr Sereja nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Piotr Sereja nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Sereja pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu