Zarząd Spółki DR.FINANCE S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram raportów okresowych, jakie będą publikowane w 2022 roku.

Raporty kwartalne:
Raport za IV kwartał 2021 – data publikacji 15 luty 2022 r.,
Raport za I kwartał 2022 – data publikacji 15 kwietnia 2022 r.,
Raport za II kwartał 2022 – data publikacji 15 lipca 2022 r.,
Raport za III kwartał 2022 – data publikacji 15 październik 2022 r.

Raport roczny za 2021 – data publikacji 31 maja 2022 r.

Podstawa prawna §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Paweł Woźniak – Prezes Zarządu