18/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 22 lipca 2019 r. 210 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,350 zł,

- w dniu 23 lipca 2019 r. 145 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,350 zł,

- w dniu 25 lipca 2019 r. 145 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,350 zł,

- w dniu 26 lipca 2019 r. 295 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,290 zł,

Akcje nabyte w dniach 22-26 lipca 2019 r. stanowią 0,021% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,021% głosów na WZA.

Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 69.080 akcji, które stanowią 1,847% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 1,847% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu