32/2012 Podpisanie umowy ze Szkołą Inwestowania Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Doradcy24 SA (Emitent) informuje o zawarciu umowy Strategicznego Partnerstwa ze Szkołą Inwestowania Sp. z o.o. (Szkoła Inwestowania), firmą doradztwa finansowego specjalizującą się w inwestycjach i emeryturach, zajmującą się m.in. edukacją finansową. Umowa została podpisana w dniu 12 listopada 2012 roku.

Na mocy w/w umowy Szkoła Inwestowania zapewni odpowiednią frekwencję na bezpłatnych szkoleniach inwestycyjnych realizowanych przez Emitenta od kilku miesięcy pod marką Akademia Finansowa D24, poprzez specjalistyczne działania marketingowe realizowane na rzecz Emitenta, przynoszące bardzo dobre efekty od kilku lat w modelu biznesowym Szkoły Inwestowania.

W opinii Zarządu, zwiększona frekwencja podczas organizowanych seminariów przełoży się na wzrost sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, inwestycyjnych oraz kredytowych, z uwagi na zwiększoną świadomość finansową uczestników oraz wysoką skuteczność oferowanego słuchaczom bezpłatnego doradztwa finansowego.

Podpisanie umowy to konsekwentny krok w realizacji długoterminowej strategii dywersyfikacji źródeł przychodów.

Spółki nie wykluczają także w przyszłości strategicznego aliansu kapitałowego.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Robert Loranc - Prezes Zarządu

Podstawa Prawna: §3 ust. 2 pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"