29/2015 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez ZWZA Doradcy24 S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015 roku do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy dotyczące następujących uchwał: – Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad – Uchwała nr 3 w…

27/2015 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Doradcy24 S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się dnia 29 czerwca 2015 roku. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące…

38/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 29 CZERWCA 2015 roku

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 CZERWCA 2015 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym ZWZA. 1. Polfinance Sp. z o. o. – 48.000.000 głosów na ZWZA,…