10/2021 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd DR.FINANCE S.A. ( dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 października 2021 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pani Heleny Hanczyn – członka rady nadzorczej Spółki, która poinformował a o złożeniu z dniem 11 października 2021 roku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr…