66/2016 Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 listopada 2016 otrzymał informację od akcjonariusza Polfinance Sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta oraz o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w efekcie, której został przekroczony…

65/2016 Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 listopada 2016 otrzymał informację od akcjonariusza Jerzego Dera ? Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 S.A.. o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta oraz o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów…

64/2016 Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 listopada 2016 otrzymał informację od akcjonariusza Pawła Woźniaka ? Prezesa Zarządu Spółki Doradcy24 S.A.. o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta oraz o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w…

63/2016 Korekta do Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 18 listopada 2016 roku otrzymał od Pana Jerzego Dera Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR…

62/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 18 listopada 2016 roku otrzymał od Spółki Polfinance Sp.z o.o z siedzibą we Wrocławiu akcjonariusza Spółki Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust.…

61/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 18 listopada 2016 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka Prezesa Zarządu Spółki Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR (…

60/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 18 listopada 2016 roku otrzymał od Pana Jerzego Dera Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR…

59/2016 Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej przez Spółkę zależną

Zarząd Spółki Doradcy 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka?) informuje, że dziś tj. w dniu 18 listopada 2016 roku Spółka zależna PolDevelopment24 Sp. z o.o. podpisała z dwiema osobami fizycznymi finalną umowę sprzedaży nieruchomości mieszkalnej położonej w Kołobrzegu tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni 74,30 m2 za łączną kwotą…