37/2011 Zmiany w Zarządzie Spółki Doradcy24 SA

Zarząd Spółki Doradcy24 SA informuje, iż w dniu 17.11.2011 Prezes Zarządu Grzegorz Rojewski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska ze skutkiem na dzień 17.11.2011 ze względów osobistych.
W dniu 17.11.2011 Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Marka Olejarczyka, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu od 17.11.2011.
Marek Olejarczyk ma szerokie, kilkunastoletnie doświadczenie w bankowości i finansach. Zajmował m.in. stanowisko członka zarządu AIG Bank Polska SA (obecnie Santander Consumer Bank SA) oraz prezesa zarządu spółki AIG Credit SA (pośrednika finansowego). W AIG Banku odpowiadał za obszar operacji oraz IT. Zaangażowany był również w tworzenie i rozwój firmy CLA, jednej z pierwszych w Polsce tego typu spółek na rynku pośrednictwa finansowego.
Dotychczasowy i nowy prezes wspólnie przygotowali plan płynnego przekazania obowiązków. W ocenie Janusza Tchórzewskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej znaczący wkład Grzegorza Rojewskiego w umocnienie pozycji Spółki stanowi doskonałe podwaliny do jej dalszego rozwoju pod kierownictwem nowego prezesa.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Daniel Meniów - Wiceprezes Zarządu
  • Joanna Tomkowiak - Wiceprezes Zarządu