13/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym w dniu 30 stycznia 2019 roku, pierwotny termin publikacji raportu za III kwartał 2019 r. został ustalony na dzień 21 października 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje, że raport za III kwartał 2019 r. zostanie ostatecznie opublikowany w dniu 17 października 2019 roku.

Postawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu