4/2020 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

• w dniu 24 luty 2020 r. 885 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,294 zł,

• w dniu 25 luty 2020 r. 1.035 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,286 zł,

• w dniu 26 luty 2020 r. 1.080 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,288 zł,

• w dniu 27 luty 2020 r. 1.230 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,294 zł,

• w dniu 28 luty 2020 r. 1.310 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,258 zł,

• w dniu 02 marca 2020 r. 1.460 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,270 zł,

• w dniu 03 marca 2020 r. 1.570 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,298 zł,

• w dniu 04 marca 2020 r. 1.595 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,298 zł,

• w dniu 05 marca 2020 r. 1.615 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,294 zł,

Akcje nabyte w dniach 24 lutego do 5 marca 2020 roku stanowią 0,315% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,315% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 138.620 akcji, które stanowią 3,707% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 3,707% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu