33/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:

- w dniu 25 listopada 2019 r. 315 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,328 zł,

- w dniu 26 listopada 2019 r. 320 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,328 zł,

- w dniu 27 listopada 2019 r. 420 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,328 zł,

- w dniu 28 listopada 2019 r. 490 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,328 zł,

- w dniu 29 listopada 2019 r. 490 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,328 zł,

- w dniu 02 grudnia 2019 r. 495 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,326 zł,

- w dniu 03 grudnia 2019 r. 495 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,326 zł,

Akcje nabyte w dniach 25 listopada a 3 grudnia 2019 r. stanowią 0,081% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,081% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 104.370 akcji, które stanowią 2,791% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,791% głosów na WZA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu