34/2020 Podpisanie znaczącej umowy współpracy

Zarząd Dr.Finance S.A. _ dalej: "Spółka" _ informuje, że Dr.Finance S.A. i Grupa SG z siedzibą w Warszawie nawiązały ścisłą współpracę w zakresie pośrednictwa w sprzedaży kredytów hipotecznych, gotówkowych , komercyjnych oraz fotowoltaiki w ramach partnerstwa strategicznego.
Grupa SG, działa od 10 lat w branży pośrednictwa finansowego i outsourcingu, specjalizując się w produktach gotówkowych i firmowych. Od grudnia 2019 roku dodatkowo działa w obszarze związanym ze sprzedażą fotowoltaiki.

Zarząd Spółki jest przekonany, że synergia wspólnych działań i rozwiązań systemowych, stworzą przestrzeń do bardziej efektywnego rozwoju Dr.Finance S.A.

Po nawiązaniu współpracy z Grupą SG liczba banków oferujących kredyty gotówkowe oraz firmowe zwiększy się w Spółce do 14 instytucji.

Spółka Fintegra Sp. z o.o. z Grupy SG, którą Zarząd Spółki pozyskał do współpracy w dniu 18 września 2020 roku będzie uruchamiała kredyty hipoteczne za naszym pośrednictwem. Zarząd Spółki szacuje wzrost wolumenu uruchamianych kredytów hipotecznych o dodatkowe 10 mln zł. miesięcznie. Co powinno przełożyć się na uzyskanie dodatkowo ponad 2 mln zł. przychodów rocznie. Pierwsze efekty powinny być widoczne już w pierwszym kwartale 2021 roku.

Zarząd Spółki uznał tę informację za ważną i cenotwórczą z uwagi na znaczący o ok. 30-35% wzrost wolumenu uruchamianych kredytów hipotecznych a tym samym znaczący trwały wzrost przychodów ze sprzedaży, oczywiście pod warunkiem przynajmniej utrzymania dotychczasowego poziomu wolumenu uruchamianych kredytów hipotecznych przez Dr.Finance S.A.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu