4/2019 Jednostkowy raport za I kwartał 2019 r

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za I kwartał 2019 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

3/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym w dniu 30 stycznia 2019 roku, pierwotny termin publikacji raportu za I kwartał 2019 r. został ustalony na dzień 19 kwietnia 2019 roku. Zarząd Spółki informuje, że raport za I kwartał…

2/2019 Jednostkowy raport za IV kwartał 2018 r.

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za IV kwartał 2018 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

1/2019 Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2019 roku

Zarząd DR.FINANCE S. A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Przekazywanie przez Emitenta raportów okresowych w 2019 roku będzie się odbywało w następujących terminach: – Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 r. – Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019…