6/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: – w dniu 25 luty 2019 r. 520 akcji po średniej cenie jednostkowej…

5/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: – w dniu 19 luty 2019 r. 400 akcji po średniej cenie jednostkowej…

3/2019 Korekta do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 12 stycznia 2019 r.- Skup akcji własnych

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki Dr.Finance S.A. nawiązując do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 12 stycznia 2019 r. przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu w temacie skupu akcji własnych. Przed korektą: – w dniu 07stycznia 2019 r. 610 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,46 zł, –…

2/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: – w dniu 07stycznia 2019 r. 610 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej…

1/2019 Skup akcji własnych

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: – w dniu 02 stycznia 2019 r. 410 akcji po średniej cenie jednostkowej…